Agus é ag fógairt a fheachtais toghchánaíochta d’Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge inniu sheol Seán Ó hAdhmaill blag úr dochonradh.wordpress.com chun tús a chur le comhrá le baill an Chonartha faoi thodhchaí na heagraíochta is mó agus is faide bunaithe i measc na n-eagras Gaeilge. Is é mana an fheachtais ná, “Ag brú níos faide ar aghaidh don Chonradh”. Is aithris é ar mhana Dhubhghlas de hÍde ó 1910.

I 1910 bhí Conradh na Gaeilge ar cheann de na heagraíochtaí is mó, is gníomhaí agus is tábhachtaí in Éirinn. Is as litir a scríobh céad Uachtarán an Chonartha Dubhghlas de hÍde faoin nGaeilge éigeantach,

“Creidim ós rud nach bhfuair an Ghaeilge bás ach gur maraíodh í go mb’fhéidir go mbeidh rud beag brú a dhíth le hí a athréimniú…Brúfaidh mé ar aghaidh don Chonradh.”

I dteachtaireacht dírithe ar bhaill an Chonartha agus ar pobal na hÉireann as a dtiocfaidh baill nua an Chonartha, dar le Seán Ó hAdhmaill,

“Is libhse, na baill, príomheagraíocht dheonach phobal na Gaeilge. Is libhse Conradh na Gaeilge. Is libhse Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge chomh maith! Níl ionaim féin ach feithicil do mhianta na mball. Táim tar éis an tír a thaisteal le trí bliana anuas ag buaileadh le conraitheoirí, le coistí bunaithe na nGaelscoileanna, le múinteoirí, le daltaí scoile, le mic léinn agus le daoine nach iad le mo chuid oibre ag cur na Gaeilge chun cinn.”

Leanann Ó hAdhmaill,

“Níl mé críochnaithe ag éisteacht ná baol air. Ba mhaith liom bhur dtuairimí, tuairimí na mball ar conas is féidir leis an Chonradh dul i bhfeidhm ar phobal na hÉireann. Conas a dhéanann muid an Conradh níos ábhartha don ghnáthdhuine agus conas a mhéadaíonn muid líon na ndaoine a roghnaíonn an Ghaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide. “

Ar chúrsaí cearta agus oideachais, deir Ó hAdhmaill,

“Tá cearta na nGael le cinntiú chomh maith ar an dá thaobh den teorainn, i leith rochtain ar an nGaelscolaíocht agus go háirithe ar sheirbhísí túslíne d’ardchaighdeán, ó chomhlachtaí poiblí.”

Ar thaifead an Chonartha, deir Ó hAdhmaill,

“Tá an-obair déanta le blianta beaga anuas ag an gConradh go háirithe leis an fheachtas STÁDAS, le forbairt líonra na gciorcal comhrá sa tír tríd an fheachtas Is Leor Beirt, le bunú agus buanú Raidió Rí Rá, le bunú RITH 2010, agus leis an fheachtas GLAC LEIS. Tógfaidh muid air seo le bhur dtacaíocht, baill reatha agus baill nua Chonradh na Gaeilge.”

Beidh Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge ar siúl san Óstán Strand i Luimneach idir an 16-18 Aibreán 2010.

Advertisements