Tá cuireadh faighte agam freastal ar thrí mhór-imeachtaí na gCumann Gaelach éagsúil i mBaile Átha Cliath in aon oíche amháin!

Tá ardmheas agam ar na mic léinn atá ag saothrú ar son na Gaeilge ina gcuid Coláistí Tríú Leibhéil fud fad na tíre. Is iad seo gníomhairí agus tuismitheoirí Gaelacha na todhchaí agus tá dualgas orainn mar Chonraitheoirí comhairle agus treoir a ofráil leo chun go bhfanfaidh siad san eagraíocht tar éis an coláiste a fhágáil.

Mheall leithéidí iar-Uachtaráin an Chonartha Tomás Mac Ruairí agus Dáithí Mac Cárthaigh mé féin le bheith rannpháirteach sa Chonradh nuair a bhí mé féin agus mo chairde ag críochnú suas sa Choláiste. Gabhaim buíochas leo as sin.

Mar a deirim go minic leis na mic léinn a bhfuil mé féin cairdiúil leo, beidh an dualgas céanna orthu siúd, mic léinn an lae inniu, amach anseo nuair atá siadsan ag plé le mic léinn an lae amárach.

Anocht beidh mé ag tabhairt cuairte ar thrí cinn de na Cumainn Ghaelacha is mó agus is gníomhaí sa tír,

Cumann Gaelach Coláiste na Tríonóide 2009-10

7.30i.n.: Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide

Beidh mé ag caint le ballraíocht an Chumainn ag tús Chruinniú Cinn Bhliana an Chumainn Ghaelaigh. Is cosúil go mbeidh toghchán an choiste úir ann tar éis mo chuidse agus tar éis bliain an-rathúil faoi stiúir Mharie Ní Bhraonáin agus an Coiste go léir.

An Fhéile Ceilteach

9.00i.n.: Cumann Gaelach Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Buailfidh mé le Coiste an Chumainn Ghaelaigh ag an Fhéile Cheilteach, Óstán Mont Clare, mór-imeacht sóisialta an Chumainn ón am a bhí mé féin i mo bhall.

10.30i.n.: Cumann Gaelach an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Buailfidh mé le Coiste an Chumainn Ghaelaigh ag Bál na Gaeilge, Óstán Bewleys, Droichead na Dothra. Leagan an-snasta an Chumainn Ghaelaigh i ndeisceart na cathrach. Beidh mé ag tnúth le bheith ann.

Seachtain na Gaeilge i Maigh Nuad

An Chuallacht, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad

Dála an scéil, tá An Chuallacht i lár imeachtaí Sheachtain na Gaeilge s’acu féin i láthair na huaire agus tá clár imeachtaí den scoth acu. Beidh an Céilí Mór ar siúl oíche Déardaoin sa Seomra Comónta óna 7.30i.n. ar aghaidh.

Tá borradh mór ar na Cumainn Ghaelacha eile chomh maith agus déanfaidh mé tagairt orthu ar lá eile.

Go n-éirí thar barr leis na himeachtaí go léir!

Advertisements