Tá sé tábhachtach nach gcreideann muid ár mbolscaireacht féin an iomarca ach gur féidir linn suí siar agus a bheith oscailte, ionraic agus measta inár bplé ar cheisteanna tábhachtacha.

Cé nach n-aontaíonn muid uaireanta le dearcthaí a chéile, tá sé rí-thábhachtach do rathúlacht aon tionscadail, más gnó atá ann nó eagraíocht dheonach cosúil leis an gConradh, go n-éistear le tuairimí na mball / an chustaiméara / an lucht éisteachta /  an phobail. Tá sé rí-thábhachtach chomh maith go mbíonn muid cróga go leor le glacadh le léirmheasanna criticiúla agus fós a bheith ábalta obair as lámha a chéile amach anseo.

Mar sin, bígí ionraic linn faoi cad iad na buanna, na laigí, na deiseanna, na bagairtí agus bhur moltaí ar conas feabhas a chur le tograí fiontraíocha ar nós RITH agus Raidió Rí Rá.

RITH 2010

Cad a cheap tú faoin tacaíocht ó oifig / lárchoiste RITH?

Cad a cheap tú faoi Club RITH?

Cad a cheap tú faoin suíomh gréasáin www.rith.ie?

Cad a cheap tú faoin gclúdach a fuair RITH 2010 sna meáin?

Nó aon tuairim eile atá agat faoin Ollrith ar son na Gaeilge.

Is féidir leat do mholtaí faoi RITH 2010 agus le haghaidh RITH 2012 a sheoladh chuig eolas@rith.ie nó is féidir glaoch a chur ar an oifig +353 (0) 1 475 7401.

Raidió Rí Rá

Cad a cheap tú faoi réimse cláracha Raidió Rí Rá agus an stáisiún ar an aer?

Cad a cheap tú faoi chaighdeán na láithreoirí ar an gclár?

Cad a cheap tú faoin suíomh gréasáin?

Nó aon tuairim eile atá agat faoi fhorbairt an stáisiúin.

Is féidir leat do mholtaí faoi Raidió Rí Rá a sheoladh chuig eolas@raidiorira.ie nó is féidir glaoch a chur ar an oifig +353 (0) 1 475 7401.


Ag Brú níos faide ar aghaidh don Chonradh

Cad faoi m’fheachtas féin? Conas atá ag éirí liom agus le tacadóirí an fheachtais díospóireacht a chothú faoi thodhchaí agus ábharthacht Chonradh na Gaeilge sa lá atá inniu ann?

Cad a cheap sibh faoin díospóireacht bheo ar RnaG inné?

Cad a cheap sibh faoin gclúdach sna meáin go dtí seo?

An bhfuil ag éirí liom breis daoine a mhealladh i dtreo an Chonartha?

Is féidir teachtaireacht phoiblí a fhágáil ar an mblag seo nó ríomhphost a chur chugam ag go.naes [@] gmail.com

Maith nó olc táim ag tnúth le do dhearcadh a chloisteáil.

Advertisements