An íomhá nua seo le buíochas ó Chiarán Ó Brolcháin. Tá go leor cinn eile ag buaileadh thart ar an idirlíon faoi láthair.

A chairde agus a thacadóirí,

Níl anseo ach nóta beag le mo bhuíochas a ghabháil le mo chuid tacadóirí as an méid atá bainte amach acu go dtí seo. ‘Sé sin ag mealladh níos mó conraitheoirí inár dtreo agus níos mó airde a tharraingt ar an gConradh mar eagraíocht bhríomhar, ghníomhach agus náisiúnta!

Tá beocht úr sa Chonradh le tamall de bhlianta anuas le hobair dhian na mball agus na gcraobhacha agus sibh ag tógáil pobail ghaelacha fud fad na tíre. Tá sár-obair déanta ag eagrú  feachtais ar nós an fheachtais luath-thumoideachais iomláin i gcomhpháirt le heagrais ghaolmhara eile (breis air seo go luath), Feachtas na Feiceálachta (neart oibre fós le déanamh anseo), an feachtas Glac Leis.

Tá stocaireacht leanúnach á déanamh ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus an obair shuntasach atá déanta ar thosaíochtaí gníomhaíochta an Chonartha don Ghaeltacht (pléifear iad seo mar rún ag an Ard-Fheis) curtha le chéile ag fochoiste Gaeltachta an Chonartha.

Tá tábhacht faoi leith leis na fochoistí chun saineolaithe agus gníomhairí a tharraingt le chéile le spriocanna agus eagrúcháin feachtais a phlé agus a aontú leis an gCoiste Gnó. Tiocfaidh mé ar ais chuige seo níos moille san fheachtas.

Tá an-obair déanta ag an gConradh ar an talamh le ranganna Gaeilge agus imeachtaí sóisialta Gaelacha a eagrú do phobal na hÉireann inár gceantair áitiúla agus tógfaidh muid orthu seo de réir mar a mheallann muid níos mó ball nua isteach sa Chonradh. Cuideoidh níos mó baill linn aghaidh a thabhairt ar fhiacha an Chonartha thar na blianta amach romhainn tríd an mBailiúchán Náisiúnta a mhéadú, imeachtaí tiomsuithe airgid eile a eagrú agus trí shreabhacha ioncaim nua a chothú.

Go pearsanta tá mé féin an-tógtha agus spreagtha leis an oiread tacaíochta atá faighte agam go náisiúnta agus mé ag seasamh le haghaidh Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge. Tugann bhur dtacaíocht misneach dom agus bhur gcomhairle inspioráid dom agus mé ag taisteal na tíre ag buaileadh le Conraitheoirí idir chraobhacha agus bhaill aonair.

Is breá liom go bhfuil an tacaíocht seo sonrach i measc gach aon aoisghrúpa agus i ngach aon réigiún den tír. Chomh maith, bhí mé ag labhairt le ball de chraobh Chumann Gaelach Choláiste na Tríonóide a léirigh spéis craobh Austen, Texas a mhealladh le hathchlárú leis an gConradh!

Ag Tógáil Gluaiseachta

Mar a léiríonn an físeán greannmhar ach úsáideach thuas le hanailís ón Meiriceánach David Sivers, is sibhse is cúis leis an mborradh seo ar mo thacaíocht agus ar thacaíocht nua don Chonradh, ní mise.

Bainigí sult as an saoire, tógaigí bhur scíth mar beidh neart oibre le déanamh idir seo agus deireadh an fheachtais. Beidh orainn a  léiriú do na baill nach bhfuil meallta linn go fóill, cé go bhfuil neart oibre fiúntach déanta ag Pádraig Mac Fhearghusa mar Uachtarán, obair a mholann muid, tá sé in am tógáil air seo sa timpeallacht nua ina bhfuil muid mareagraíocht agus mar thír lonnaithe anois.

Brúfaidh muid ar aghaidh níos faide don Chonradh!

Advertisements