Baineann Gluaiseacht na Gaeilge Buntáiste as an Drochstaid Eacnamaíochta

Lárionad Náisiúnta Gaeilge

Fondúireacht na Gaeilge agus Conradh na Gaeilge ag iarraidh €10 milliúin a bhailiú roimh 2016, chun Lárionad Náisiúnta na Gaeilge a bhunú i mBaile Átha Cliath. Tionscadal 16 an t-ainm atá tugtha ar an bhfeachtas uaillmhianach idirnáisiúnta seo, mar chomóradh ar Éirí Amach na Cásca 1916.  Táimid ag súil le buntáiste a bhaint as an drochstaid eacnamaíochta trí ionad a thógáil ar an bpraghas is ísle is féidir é.

‘Sí an ceoltóir cáiliúl Mairéad Ní Mhaonaigh ón mbanna ceoil Altan, a sheol an feachtas tráthnóna inniu, taobh amuigh de Ard-oifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaill.

Gan aon gheallúint tacaíochta ón Stát faoi láthair agus le sprioc €10 milliún, is é seo an tionscadal deonach is mó a thug pobal na Gaeilge faoi ariamh.

Ní bheidh aon bhaol ann do Cheannáras Chonradh na Gaeilge. Ní dhíolfar é chun an tionscadal seo a mhaoiniú.

Déanfaidh Lárionad Náisiúnta na Gaeilge freastal go sonrach ar phobal na Gaeilge agus orthu siúd atá ag foghlaim na Gaeilge, trí réimse iomlán áiseanna cultúrtha agus sóisialta a chur ar fáil i dtimpeallacht Ghaeilge.

“ Ó 1916 ar aghaidh, tá éacht déanta ag gluaiseacht na Gaeilge, in anneoin an bhrú ollmhór atá ar an teanga.  Tá borradh iontach tagtha ar na meáin Ghaeilge, tá gluaiseacht na Gaelscolaíochta ag dul ó neart go neart agus tá níos mó daoine óga ná riamh ar fud na tíre le Gaeilge líofa. In ainneoin sin go léir áfach, níl aon lárionad náisiúnta Gaeilge sa tír, áit inár féidir le pobal na Gaeilge freastal ar réimse leathan imeachtaí sóisialta, cultúrtha agus oideachasúla.  Caithfear leigheas a chur ar an scéal seo, ar a laghad ar bith toisc gurb é an gearán is coitianta a chloistear ó Ghaeilgeoirí óga ná go gcailleann siad a líofacht Ghaeilge tar éis dóibh an scoil a fhágaint.”

Breandán Mac Cormaic, Príomhfeidhmeannach Fondúireacht na Gaeilge

Bunófar Lárionad Náisiúnta na Gaeilge i gceartlár Bhaile Átha Cliath agus feidhmeoidh sé mar ionad ceannais na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, ag cur fócas soiléir, láidir ar fáil do ghníomhaíochtaí Gaeilge sa phríomhchathair agus ag cur tacaíochta ar fáil do Ghaeilgeoirí ar fud na tíre agus an domhain.

“Tá meas agus cion an-mhór ag an bpobal ar ár dteanga náisiúnta, fiú na daoine nach bhfuil ach cúpla focal acu.  Sin é an fáth, mar shampla, go n-éiríonn chomh maith sin le Seachtain na Gaeilge.  Go minic áfach, cloisim daoine ag rá gur mór an trua é nach bhfuil bealach éigin taitneamhach acu leanúint leis an iarracht a dhéanann siad i rith Sheachtain na Gaeilge.  Léiríonn sé sin dom go dtacóidh na daoine le Tionscadal 16 trí cibé síntiúis is féidir leo a thabhairt.  Iarraim inniu ach go háirithe áfach, ar eagraíochtaí gnó somhaoineacha le spriocmhargadh óg, aird a thabhairt ar bhá an phobail don Ghaeilge agus síntiúis flaithiúlacha a dhéanamh.

Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Conradh na Gaeilge

Bhí mé féin i láthair ag an seoladh tráthnóna inniu agus tá baint leanúnach agam leis an tionscadal. Chaith mé an deireadh seachtaine i mBéal Feirste agus léirigh ár gcuairt (bhí lón blasta agam féin agus ag Tara sa Chaifé) an tábhacht agus an scannal nach bhfuil amhlaidh ar fáil do Ghaeil na tíre seo sa phríomhchathair.

Pól Deeds, An Droichead, Buaiteoir Céad Duais chomórtas Glór na nGael 2010

Tá cloiste agam go bhfuil pleananna uaillmhianacha leagtha síos ag dhá dhream éagsúla:

An Droichead in oirthear Bhéal Feirste ag iarraidh £8m a bhailiú do na forbairtí atá beartaithe acu. Léirigh Pól Deeds a thacaíocht don fheachtas ar bhlag iGaeilge le déanaí agus tá spéis léirithe acu clárú mar chraobh den Chonradh i mbliana!

Tar éis cúpla bliain an-ghníomhach tá na Macallaí i Loch Garman anois ag ag obair i dtreo Chultúrlann nua a bhunú i gcroílár Baile Loch Garman chomh maith. Bhuaigh siad duais de chuid Comórtas Ghlór na nGael chomh maith agus tá na Macallaí cláraithe mar chraobh den Chonradh le bliain anuas. Tá sé ráite liom go bhfuil an craobh ag tacú le m’fheachtas Uachtaránachta agus go bhfuil súil acu freastal ar an Ard-Fheis chun an tacaíocht sin a léiriú.

Cultúrlann McAdam/Ó Fiaich i mBéal Feirste

Ghlac mé roinnt grianghraif spéisiúla den Chultúrlann agus mé ar cuairt ann thar an deireadh seachtaine. Tá súil agam go gcuirfidh siad daoine ag smaoineamh faoin gcinéal leagan ar mhian leo don Lárionad Náisiúnta Gaeilge. Cuirfear suas ar an mblag / cinn lín (focal nua ó Rossa Ó Snodaigh) iad go luath.

Beidh píosa ar Nuacht TG4 anocht faoi ag 7i.n. agus bhí Julian de Spáinn, Ardrúnaí Chonradh na Gaeilge ar Adhmhaidin, RnaG ar maidin. Éist leis an agallamh trí chliceáil anseo (téigh go Luan/ Monday, ansin go dtí 52.20).

Beidh daoine ann a deirfidh nach féidir €10m a bhailiú, deirimse mar fhreagra orthu nach mbeidh aon dul chun cinn sa domhan leis an meon sin. Ní hamháin go dtarlóidh sé ach spreagfaidh sé na Gaeil fud fad na tíre agus go hidirnáisiúnta!

Bímis bródúil, bímis Gaelach agus bímis uaillmhianach mar a bhí an Conradh roimhe seo!

Brúfaidh muid níos faide ar aghaidh don Chonradh!

Advertisements