Anita Nic Amhlaoibh ag labhairt faoi fhorbairt an pháiste ag Dianchúrsa Stiúrthóirí Naíonra FNT

Thosaigh Dianchúrsa Stiúrthóirí Naíonra FNT Dé Máirt. Tá 18 rannpháirtí ag freastal ar an Dianchúrsa agus spéis acu cáilíocht Stiúrthóra FNT a bhaint amach chun feidhmiú i naíonra Gaelach reatha agus/nó naíonra nua i mí Mheán Fómhair nó sna blianta amach romhainn. Is jab ríthábhachtach é post an stiúrthóra naíonra, cé nach bhfaigheann siad mórán aitheantais di.

Is sa naíonra Gaelach/naíscoil a fhaigheann páistí a gcéad blaiseadh den chóras luath-thumoideachas iomlán. Leantar leis an gcóras seo sna Gaelscoileanna. Tá sé thar a bheith tábhachtach mar sin go bhfuil ardchaighdeán Gaeilge agus na tacaíochtaí cuí ag an stiúrthóir naíonra agus í (é, amach anseo) i mbun plean teanga an naíonra a chur i bhfeidhm.

Guím gach rath orthu!

Tá an dianchúrsa áirithe seo spéisiúil toisc go bhfuil sé ar siúl i gCeannáras Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath den chéad uair (le blianta fada nó riamh). Is as Conradh na Gaeilge a tháinig na Naíonraí Gaelacha agus uathu siúd a tháinig Comhchoiste Réamhscolaíocht Teo. Bunaíodh Forbairt Naíonraí Teoranta in 2003 mar chomharba ar an gComhchoiste Réamhscolaíochta Teo.

Is céim dhearfach í go bhfuil an comhoibriú idir-eagraíochta sin á athchothú agus iarraim ar chraobhacha agus ar bhaill aonair an Chonartha mura bhfuil sibh cheana, teagmháil a dhéanamh leis an naíonra Gaelach áitiúil agus bhur dtacaíocht a ofráil leo. Mura bhfuil naíonra sa cheantar is pointe tosaigh maith é i dtaobh pobal Gaelach a chothú.

Craobh Ghlór na Ríogh

Dála an scéil is Cathaoirleach í Anita ar Chraobh Ghlór na Ríogh i Nás, Co. Chill Dara agus luadh liom go bhfuil an chraobh úd ag tacú leis an bhfeachtas!

Gabhaim buíochas libh as ucht na tacaíochta.

Brúfaidh muid níos faide ar aghaidh don Chonradh!

Advertisements