Ag tabhairt ceardlainne ar dhialann oibre & ar chleachtadh oibre

Táim tar éis an tseachtain seo a chaitheamh ag obair i gCeannáras an Chonartha ag eagrú Dianchúrsa FNT do Stiúrthóirí Naíonraí. Guím gach rath ar na rannpháirtithe lena gcuid cleachtadh oibre i naíonraí buanaithe agus tá súil agam iad a fheiceáil ag Comhdháil na Naíonraí Gaelacha i mí Dheireadh Fómhair nuair a bhronnfar a dteastais orthu.

Le linn na seachtaine chonaic mé an dianoibre atá ar siúl san Ardoifig, ní hamháin ó na fostaithe, ach tá an-obair déanta ag eagraíocht mac léinn a mhealladh lena gcuid taithí oibre a dhéanamh leis an eagraíocht. Cabhraíonn an obair dheonach seo go mór le cur i bhfeidhm chlár oibre na heagraíochta agus is obair í nach bhfaigheann mórán aitheantais.

Le linn an lae inniu tháinig teachtaireacht ó chara liom ag cur in iúl go raibh pobalbhreith ar bhlag nuachta An Druma Mór faoi thoghchán na hUachtaránachta. Chuala mé níos déanaí trí theachtaireacht Facebook ón gComhdháil go raibh pobalbhreith ar an ábhar céanna acu siúd ar gaelport.com. Cé go bhfuil mé sásta le torthaí na pobalbhreithe, ní chiallaíonn siad ach go bhfuil an feachtas ag mealladh daoine chomh fada le vótáil ar líne, is gá anois iad siúd atá cláraithe i gceart leis an gConradh agus mar sin, bailí le vótáil, teacht chomh fada leis an Óstán Strand i Luimneach don 16-18 Aibreán 2010.

Tacaíocht léirithe ag Craobh an Chonartha i nGlaschú

Ceann de na craobhacha sin nach mbeidh i láthair ag an Ard-Fheis ar an drochuair ach atá tar éis teachtaireacht tacaíochta a thabhairt dom, ná Craobh Phádraig Mhic Phiarais i nGlaschú a bhfuil Seán Ó Gallchóir ina Chathaoirleach uirthi.

Léiríonn na craobhacha thar sáile gur teanga idirnáisiúnta í an Ghaeilge agus gur eagraíocht idirnáisiúnta é an Conradh. Tá súil agam cabhrú le cur le líon na gcraobhacha agus na mball aonair, ní hamháin in Éirinn, ach thar sáile chomh maith.

Cuireadh leathanach iomlán in Gaelscéal ar fáil don Chonradh inniu. Roinneadh é idir alt uaim féin agus ceann ó Phádraig Mac Fhearghusa. Léiríonn an clúdach seo tábhacht an Chonartha do phobal na Gaeilge dar le Gaelscéal agus is dócha nach mbeadh an clúdach céanna mura mbeadh feachtais láidre toghchánaíochta á n-eagrú.

Bhí mé féin & Íte Ní Chionnaith ar phainéal Splanc, clár raidió Gaeilge Newstalk aréir.

Chríochnaigh mé lá fada (tar éis dom mo mhac Fionn a chur ina luí) ar phainéal Splanc, Newstalk le hÍte Ní Chionnaith, léachtóir iriseoireachta le DIT & iarUachtarán Chonradh na Gaeilge. Shoiléirigh sí go raibh mé chomh neodrach leis an Eilbhéis sa toghchán reatha, tá meas agam uirthi as a hoscailteacht agus a macántacht. Rinne léiritheoirí an chláir iarracht teacht ar Phádraig Mac Fhearghusa chun go mbeadh díospóireacht eile againn ach de dheasca cúraim oibre ní raibh sé ar fáil. Fuair mé glaoch ó BLAS, BBC Raidió Uladh ag cur an rud céanna in iúl. Bhí siad féin ar lorg díospóireachta linn oíche Dé Luain seo chugainn.

D’iarr mé léiritheoir BLAS teagmháil a dhéanamh le hArdoifig an Chonartha chun duine neodrach a chur faoi agallamh faoin Ard-Fheis i gcoitinne, ní fiú don Chonradh na deiseanna poiblíochta a fhaigheann sé a chur amú!

Brúfaidh muid níos faide ar aghaidh don Chonradh!

Advertisements