An Teach Gaelach - Scéim Cónaithe Gaeilge COBÁC

Tá Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ag tairiscint 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar aghaidh le tograí nua.

Tá sé ceadaithe ag aon mhac léinn atá ag gabháil d’aon chúrsa de chuid COBÁC cur isteach ar an scéim seo agus roghnaítear an t-iarrthóir rathúil ar bhonn a fhoirm iarratais agus a agallaimh agus mairfidh sé/sí i dTeach na Gaeilge ar champas’.

Beidh ról lárnach ag an iarrthóir rathúil in imeachtaí na mac léinn agus aischúiteofar 40% den chostais chónaithe leis ar chomhlíonadh riachtanais na scéime dó.

Cliceáil ar an íomhá thuas le haghaidh breis eolais.

Tá scéimeanna cónaithe Gaeilge cosúil le seo in aon choláiste Tríú Léibhéal atá bainistíocht an choláiste dáiríre faoin nGaeilge a chur chun cinn i measc a gcuid mac léinn.

Tá scéimeanna cónaithe Gaeilge ar fáil sna coláistí Tríú Léibhéal a leanas:

Scéim Cónaithe ITBÁC

Coláiste na Tríonóide

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Táim féin agus Daithí de Buitléir nó Daithí Bán do lucht RITH 2010 ar Choiste Stiúrtha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 de chuid Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Tá an Coiste Stiúrtha ag moladh don Ollscoil Scéim Cónaithe Gaeilge (Lth7) bheith mar dhlúthchuid don dara Scéim Teanga atá á ullmhú faoi láthair ag an gColáiste. Beidh le feiceáil cé chomh fábhrach agus atá an ollscoil i leith tumadh sa Ghaeilge.

Is cosúil nach bhfuil amhlaidh ar fáil i gColáiste Phádraig, i gColáiste Marino, i gColáiste Froebel, in Ollscoil na hÉireann Maigh Nuad, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, in aon Institiúid Oideachais lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, in Ollscoil Uladh nó in Ollscoil na Banríona.

Má tá mé mí-chruinn le haon de na hinstitiúid oideachais seo, abair liom agus déanfaidh mé nuashonrú láithreach. Mholfainn dóibh siúd atá gníomhach sna coláistí thuas sna 26 Co. úsáid a bhaint as na Scéimeanna Teanga atá le hullmhú mar choinníol d’Acht na dTeangacha Oifigiúla chun scéimeanna cónaithe/tumtha Gaeilge a chur i bhfeidhm i bhur gColáistí féin.

Treoirleabhar Acht na dTeangacha Oifigiúla

Aithnímid go léir go bhfuil Acht na dTeangacha Oifigiúla lochtach ach is uirlis é chun athraithe meoin agus polasaí a chur i bhfeidhm i gcomhlachtaí poiblí a chuireann seirbhísí túslíne ar fáil do phobal na hÉireann.

Muna gcuireann muid na haighneachtaí isteach nuair atá Scéimeanna Teanga á hullmhú ní bheidh an tseirbhís atá uainn ar fáil dúinn go dtí an chéad Scéim Teanga eile.

Tóg nóiméad chun cúpla líne a seoladh ar aghaidh chucu seo a leanas:

Oifig na nOibreacha Poiblí: An chéad Dréachtscéim Teanga á hullmhú.

An Bord Pleanála: An dara Scéim Teanga á hullmhú.

Advertisements