Chase Bank ag déanamh athbhreithniú ar rogha Gaeilge dá hUMB i Nua Eabhrac

Tá pobal láidir gníomhach Gaeilge i Nua Eabhrac agus feictear seo ón bhfógra is déanaí ón Chase Bank go dtabharfaí éileamh custaiméirí le Gaeilge i Queens go gcuirfí rogha Gaeilge ar fáil dá seirbhís uathmheaisín ilteangach in áiteanna cosúil le Woodside ina pobal labhartha Gaeilge.

Léirigh suirbhé tapaidh den chomharsanacht go bhfáilteofaí roimh an tseirbhís Gaeilge agus an stádas a thabharfadh sin don teanga sa cheantar. Cuirtear seirbhís teanga dá leithead ar fáil do phobal teangacha eile ar nós pobal labhartha Spáinnise agus Sínis i Nua Eabhrach.

Rogha Gaeilge ar UMB Bhanc na hÉireann sna 26 Chontae

I mí Deireadh Fómhair 2008 bheartaigh Banc na hÉireann gur fiú rogha Gaeilge a chur ar fáil ar 800 uathmheaisíní bainc miondíoltóra fud fad na Fiche Sé Chontae. Leathnaíodh an tseirbhís seo amach tar éis feachtas rathúil Coiste Contae Bhaile Átha Cliath (le tacaíocht bhaill an Chonartha go náisiúnta) ar na huathmheaisín bainc ar fad (na cinn nasctha le brainsí éagsúla nó leo féin seachas i siopaí nó garáistí).

An Ghaeilge agus an Earnáil Príobháideach

Seo a leanas achoimre den mhéid atá sa Dhréacht Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ar an gceist seo:

  • Tabharfar isteach Scéimeanna Deonacha Ghaeilge san earnáil phríobháideach a bheidh múnlaithe ar an Scéim Teanga don earnáil phoiblí  arna soláthar in Acht na dTeangacha Oifigiúla.
  • Féachfaidh an Rialtas an bhféadfaí cód deonach a thabhairt isteach do lipéadú agus do phacáistiú dátheangach i gcás gach earra a dhíoltar in Éirinn. Bhainfí úsáid as an sásra sin le forbairt a dhéanamh ar raon de réimsí ina bhféadfadh daoine Gaeilge a roghnú mar an teanga mhalartaithe.
  • Bunófar sraith tionscnamh le fiontraíocht agus gníomhaíocht eacnamaíochta a spreagadh i measc an phobail a labhraíonn Gaeilge  ar bhonn cuideachta, earnála nó áitiúil.  Beidh an cur chuige ar thrí bhealach:

–          trí fhiontraíocht a spreagadh trí chláir oiliúna cothaithe gnó; cuideachtaí campais agus gréasáin eacnamaíochta a chruthú;

–          spreagadh agus tacaíocht a thabhairt don gheilleagar teanga atá ábalta na seirbhísí riachtanacha a sholáthar don Stát agus don AE i réimsí mar aistriú, ateangaireacht, múineadh teangacha, foilsiúchán, comhchomhairle teanga, bainistiú tionscadal;

–          Éire a shocrú mar cheannródaí ó thaobh réitigh teicneolaíochta a chur ar fáil ó thaobh seirbhísí ilteangacha a sholáthar ar bhonn costas-éifeachtach.

Leagan Gaeilge ar fáil anseo.

English version available here.

Advertisements