Gaelscoil Ráth Tó ag oscailt gan aitheantas

Tá fógartha ag cúig eagraíocht Ghaeilge go bhfuil siad ag teacht le chéile i gcomhfhiontar chun tacú le Gaelscoil nuabhunaithe.

D’fhógair Conradh na Gaeilge, Glór na nGael, Comhluadar, An Foras Pátrúnachta agus Gaelscoileanna go bhfuil siad aontaithe ar thacaíocht a sholáthar do Choiste Bunaithe Ghaelscoil Ráth Tó.

Beidh an feachtas seo, Aitheantas, ag obair lámh i lámh lena chinntiú go n-aithneofar Gaelscoil Ráth Tó agus go n-úsáidfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna soláthar an ghaeloideachas mar chritéir agus iad ag roghnú áiteanna do scoileanna nua.

Is faoi Batt O'Keefe, a tháinig deireadh le fás na gaelscolaíochta sna 26 Co.

Dhiúltaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna aitheantas a bhronnadh ar an scoil i mbliana cé go bhfuil sé ráite ag an Roinn go bhfuil gá le soláthar oideachais breise ar an mbaile.

Tá an Roinn ag déanamh neamhaird ar mhianta tuismitheoirí Ráth Tó agus neamhaird ar an éileamh d’oideachas lánGhaeilge.

Ag labhairt faoin bhfeachtas seo dúirt Lorcán Mac Gabhann, ceannasaí Ghlór na nGael: “Is ceist náisiúnta agus áitiúil í an diúltú seo. Níor osclaíodh Gaelscoil nua ó 2008. Tá an chuma ar an scéal nach bhfuil an Roinn sásta an Ghaeilge a aithint mar chuid den mheasúnú ar sholáthar oideachais.”

D’fháiltigh Cathaoirleach an Choiste Bunaithe, Seán Ó Buachalla, roimh an tacaíocht ag rá: “Tá an-obair romhainn ag cinntiú go mbeidh gaelscolaíocht ar fáil do phobal Ráth Tó agus thug seasamh phobal na Gaeilge spreagadh ollmhór do na tuismitheoirí.”

Tá sé beartaithe ag na heagraíochtaí gach tacaíocht a thabhairt do phobal Ráth Tó agus iad ag troid ar son cearta tuismitheoirí, freastal mar ba choir a fháil ón Roinn.

Tá súil ag Coiste Contae Átha Cliath de Chonradh na Gaeilge duine ón bhfeachtas a fháil isteach chun an cheist seo a phlé ag ár gcéad cruinniú eile amárach, Dé Céadaoin 6.30i.n. i gCeannáras Chonradh na Gaeilge. Is cinnte go mbeidh Conradh na Gaeilge ag seasamh lenár gcairde i gCo. na Mí atá ag dul sa bhearna bhaol ag oscailt gaelscoil gan aitheantas mar a rinne go leor ceannródaithe eile rompu.

Osclóidh Gaelscoil Ráth Tó, gan aitheantas, ar 1 Meán Fómhair 2010 i gclub CLG Ráth Tó, Páirc Seán Eiffe, Ráth Tó, Co. na Mí.

English version

EOLAS:

Seán Ó Buachalla 085 7788486

Feargal Ó Cuilinn 087 2908391

Advertisements