Chuir Foras na Gaeilge deontas d’imeachtaí idirscoile ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta. Rinne GAELSCOILEANNA TEO. na deontais seo a dháileadh agus a riaradh. Bhíodh an-tóir ar na deontais seo. Níl GAELSCOILEANNA TEO. ag glacadh le hiarratais i láthair na huaire ach deir siad go bhfuil súil acu go bhfógrófar na deontais arís go luath.

Tríd an scéim seo, bhíodh deis ag scoileanna imeacht dá rogha féin a reáchtáil le scoileanna eile agus chuir GAELSCOILEANNA TEO. suas go €500 / £450 in aghaidh na himeachta ar fáil (dá mba rud é go raibh 2 scoil rannpháirteach ann) agus suas go €750 / £675 in aghaidh na himeachta ar fáil dá mba rud é go raibh 3 scoil nó níos mó rannpháirteach ann. Bheadh na h-íocaíochtaí seo de réir admhála. Bhí na himeachtaí idirscoile oscailte do:

  • Naíonraí /naíscoileanna agus gaelscoileanna
  • Gaelscoileanna amháin
  • Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí
  • Gaelcholáistí amháin

Tugann imeachtaí idirscoile mar seo deis thábhachtach do na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta nasc a chruthú le scoileanna eile. Ó thráth na gceist go cluichí peile, spreagann na himeachtaí ilghnéitheacha seo cumarsáid agus spraoi trí mheán na Gaeilge, rud a théann chun leasa na scoile, chun leasa na ndaltaí agus chun leasa an scoilphobail.

Fiosraigh faoi thodhchaí na deontais imeachtaí idirscoile seo trí ríomhphost a chur ag oifig@gaelscoileanna.ie nó glaoch a chur ar 01 8535193.

Ach ní gá deontas le haghaidh gach imeacht idirscoile ach go háirithe má tá naíonra/naíscoil agus gaelscoil, mar shampla, ar an gcampas céanna. Léirigh roinnt samhlaíocht agus lorg urraíocht nó bailigh cúpla Euro sibh féin más gá. B’fhéidir go mbeidh bhur gcraobh áitiúil de Chonradh na Gaeilge toilteanach cúpla Euro a chur i bhur dtreo?

Cothóidh muid naisc idir ár scoileanna agus/nó naíonraí chun an scoilphobail a fhíorú!

Advertisements