Tógaim an cheist seo ar mhaithe le léitheoirí an bhlag seo a chur ag smaoineamh.

“Leanfar leis an tacaíocht do Ghaelscoileanna ag leibhéal na bunscoile…”. (2006: 17)

Smaoinigh ar an ráiteas seo ó Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge ansin aithnigh nár oscail aon ghaelscoil nua ó 2008 agus go bhfuil diúltaithe d’aitheantas do ghaelscoil áirithe a osclóidh i mí Meán Fómhair na bliana seo, Gaelscoil Ráth Tó.

Tuismitheoirí agus Páistí Gaelscoil Ráth Tó

Ach mar a deireann an seanfhocal “níl aon saoi gan locht”.

Deirfinn gur deacair teacht ar Ghael nach “dtacaíonn” leis an taon nuachtán clóite Gaeilge (is forlíonadh d’fhoghlaimeoirí d’ardchaighdeán é Foinse, dar liom agus d’fhógair eagarthóir Nuacht24 go bhfuil deireadh tagtha lena bhfoilseachán clóite).

Céard go díreach a chiallaíonn an tacaíocht sin?

Gaelscéal, nuachtán seachtainiúil phobal na Gaeilge

An leor ráitis fánacha tacaíochta ó bhéal nó an cnaipe “Is maith liom” a bhrúigh ar do leathanach nuair a fheiceann tú trácht de Ghaelscéal?

Nó an “cara” thú le Gaelscéal ar Facebook?

Nó an gceannaíonn d’eagraíocht nó do scoil (le hairgead cáiníocóra de ghnáth) an nuachtán agus an gcaitheann tú súil uirthi ag am lóin?

Chaith mé seal ag obair do chomhlacht meán cumarsáide i dTír na mBascach tráth, Baigorri Argitaletxea. Chónaigh mé le teaghlach Phríomhfheidhmeannaigh an chomhlachta.

Gach maidin ar an tslí chun na hoibre stop sé féin agus a bhean céile ag an tsiopa áitiúil agus cheannaigh siad dhá chóip den nuachtán laethúil, GARA a d’fhoilsigh an chomhlachta.

Bhí beart mór d’eagráin an nuachtáin ar fáil saor in aisce chuile maidin sa chomhlacht. Nuair a d’fhill mé abhaile bhí mic na clainne tar éis a gcóipeanna féin a cheannach.

Cé nach raibh mórán airgid agam féin mar mhac léinn ar thaithí oibre thosaigh mé féin ag ceannach mo chóip pearsanta féin den nuachtán agus á léamh ar an mbus abhaile ón obair.

Thuig mé ansin cad is fíor thacaíocht ann, tacaíocht a choinneoidh an nuachtán ag feidhmiú, ag foilsiú agus ag dáileadh nuachta do phobal na Gaeilge:

€1.65 sa tseachtain a chaitheamh ar an nuachtán a cheannach le d’airgead agus d’am féin. Sin an cineál tacaíochta atá ag teastáil roimh Gaelscéal agus roimh tograí Gaelacha nua eile.

Advertisements