Seo í an dara físeán atá curtha le chéile ag Gaeil O.C.Bh.Á.C. chun aird a tharraingt ar an easpa tacaíochta a mhothaíonn siad go gcuirtear ar fáil ó Aontais na Mac Léinn an choláiste.

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Tá O.C.Bh.Á.C. i mbun próiseas comhairliúcháin faoi láthair mar chuid de phróiseas dréachtaithe dara Scéim Teanga na hOllscoile. Ba chóir go mbeadh an Aontais ag fógairt an phróisis seo agus ag léiriú ceannaireacht ar cheist na teanga ar leasa na mac léinn sa choláiste.

Mar gheall ar easpa toil sa choláiste agus easpa gnímh (Aontas) na mac léinn agus áirím mé féin anseo bhí staid na Gaeilge (lasmuigh de Fiontar) sa choláiste scannálach ar ullmhú an chéad Scéim Teanga. Is beag dul chun cinn atá déanta go dtí seo, ach tá mé dóchasach gur féidir dul chun cinn éigean a dhéanamh leis an dara Scéim Teanga. Más féidir linn mar shampla, Scéim Cónaithe Gaeilge a bhaint amach bheadh sin ina tús mhaith go bhféadfaí tógáil uirthi.

Má tá athrú chun tarlú tá gá le héileamh ón bpobal, éileamh i bhfoirm aighneachtaí – ní chiallaíonn seo i ndáiríre ach ríomhphost le do thuairimí ar na seirbhísí as Gaeilge agus go dátheangach gur mhian leat feiceáil sa choláiste.

Seol bhur smaointe chuige gaeilge@dcu.ie roimh an 21 Bealtaine 2010.

Advertisements