Líonra d'Oifigigh Forbartha Gaeilge maoinithe ag Foras na Gaeilge

An tseachtain seo caite d’eagraigh Foras na Gaeilge seoladh dar teideal Cumasú agus Cothú, a rinne ceiliúradh ar an obair a rinne na hOifigigh Forbartha Gaeilge maoinithe faoi Scéim Phobail Gaeilge an Fhorais.

Chuala muid féin faoi seo ó alt sa Carlow Nationalist scríofa ag ceann de na hOifigigh Forbartha sin Emma Whitmore trí ghearrthóga Gaelport.com, seachtain tar éis an eachtra. Ní shoiléir ó shuíomh Fhoras na Gaeilge gur seoladh preaseisiúint amach fiú faoin imeachta.

Roinnt poiblíocht a fuair Na Macallaí ar Nuacht TG4 le déanaí maidir leis an obair atá an ghrúpa ag déanamh i Loch Garman. Fostaíodh Risteard Ó hEara mar Oifigeach Forbartha leis na Macallaí faoin Scéim Pobail Gaeilge.

An cheist anois ná i gcomhthéacs an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus Scéim maoinithe nua atá fógraithe ag an bhForas le haghaidh 2011-13 an bhfuil buiséad méadaithe ann chun glacadh le hOifigigh Forbartha nua i gceantair atá ag forbairt ón uair dheireanach ar fógraíodh na Scéime.

Tá ceantair faoi leith nach bhfuil Oifigigh Forbartha Gaeilge áitiúla ag feidhmiú cé go bhfuil obair den scoth ar siúl acu, mar shampla, i lár Bhaile Átha Cliath; i gCluainín Uí Ruairc, Co. Liatroma; i nDún Dealgan; sa Mhuileann gCearr.

Tá bearnaí móra tíreolaíochtúla le féachaint go soiléir ón léarscáil thuas. Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar seo i gcomhpháirt le Comhluadar agus le Glór na nGael lena bPlean Timireachta – beidh le feiceáil an mbeidh tacaíocht na húdaráis acu chun feidhmiú leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a fhíorú.

Advertisements