San fhísean léirítear scéal d’fhorbairt uaillmhianach an Droichid (atá anois cláraithe mar chraobh de Chonradh na Gaeilge ó chruinniú an Choiste Gnó ag an deireadh seachtaine – céad míle fáilte!) le 40 spás tithíochta i bhfoirm arásáin a thógáil agus a sholáthar d’Ollscoil na Banríona mar Scéim Cónaithe Gaeilge do mhic léinn na hOllscoile.

Guím muid gach ráth orthu, agus tá súil agam go mbeidh turais ar siúl idir lucht cónaithe na Scéime sin agus an Scéim Cónaithe atá lucht OCBÁC ag feachtasaíocht ar a son le tamaill anois.

Advertisements