Bhí cruinniú ag Guth na Gaeltachta i nGaoth Dobhair aréir.  Beidh tuairisc faoin chruinniú ar Nuacht TG4 anocht ag 7 a chlog.

Seo iad príomhphointí an chruinnithe:

1.  Cuireadh fáilte roimh Thuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus gabhadh buíochas leis an Chomhchoiste as an obair a rinne siad..  Tá gá le brú a chur ar an Rialtas glacadh leis na moltaí seo uilig agus iad a chur i bhfeidhm mar nach bhfanfaidh slánú na Gaeilge sa Ghaeltacht le cúrsaí eacnamaíochta domhanda.

“Is é tátal lom shuirbhé na ndaoine óga nach bhfuil ach idir 15 bliana agus scór blianta fágtha mar shaolré ag an nGaeilge mar theanga theaghlaigh agus phobail sa chuid is láidre den Ghaeltacht, is é sin le rá an chuid den Ghaeltacht a bhaineann le Catagóir A, mura féidir an patrún seo a chur ar mhalairt treo.” (SCT, 2007:27)

2.  Léiríodh imní láidir faoi Thuarascáil na Roinne Airgeadais ar Chaiteachas  Caipitiúil 2010-2016. Má ghlactar lena bhfuil molta beidh deireadh go praiticiúil leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta agus le hÚdarás na Gaeltachta faoi 2016 agus muid ag comóradh 100 Bliain Éirí Amach 1916.  Tá gá le feachtas láidir stocaireachta le cur in aghaidh na tuarascála seo.

3.  Beidh Guth na Gaeltachta ag leanstan ar aghaidh ag stocaireacht go láidir go nglacfaidh le moltaí an Chomhchoiste Oireachtais agus nach nglacfar le moltaí na Roinne Airgeadais.

Advertisements

Tionól Bliantúil Chonradh na Gaeilge

Is é Tionól na Gaeltachta Chonradh na Gaeilge ceann de phríomhimeachtaí an tsamhraidh do phobal na Gaeilge anuraidh. Tá muid ag tuar fás mór ar an dtionól i mbliana mar gheall ar an borradh atá tagtha ar an gConradh le blianta beaga anuas.

Beidh Tionól na bliana seo i nGaoth Dobhair, Tír Chonaill agus sráidbhaile bunaithe a leithead an Cabaret Craiceáilte agus Guth na Gaeltachta.

Bhuaigh Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair céad duais Ghlór na nGael anuraidh agus tá an pháirt sin den tír aitheanta do na radhairc álainn agus na ceoltóirí binne.

Tá fáilte roimh idir fhoghlaimeoirí, cainteoirí dúchais, teaghlaigh (beidh imeachtaí ann do na páistí) agus gach sórt agus cinéal duine eile!

Don chéad uair riamh tá suíomh ghréasáin bunaithe ag lucht eagraithe an Tionóil leis an t-eolas go léir leagtha amach go soiléir agus go simplí.

Fáiltigí go dtí Tionól na Gaeltachta: www.tionol.com